2019

 • Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

  11 december 2019

  Alle 12 provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn de nieuwe beleidsregels voor de vergunningsverlening voor activiteiten van kracht, behalve in Fryslân.

 • Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak

  09 december 2019

  Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten op de praktijk. Volgende week nemen de twaalf provincies een definitief besluit.

 • Provincies en kabinet op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof

  02 december 2019

  Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten.

 • Voorlichting door de Raad van State over de drempelwaarde Stikstof

  02 december 2019

  Om een drempelwaarde voor stikstofdepositie te kunnen invoeren – zodat projecten in sectoren die weinig uitstoten zonder vergunning door kunnen gaan – moeten veel maatregelen getroffen worden. Uit dit pakket maatregelen moet volgens de Raad van State blijken dat de aanpak geloofwaardig en effectief is, en dat deze de schade aan de natuur daadwerkelijk herstelt.

 • Kamerbrief Schouten over aangekondigd maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek woningbouw- en infrastructuursector en PFAS-problematiek

  14 november 2019

  Op 13 november 2019 heeft minister Schouten, samen met ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven de Tweede Kamer middels een kamerbrief geïnformeerd over het aangekondigde maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek.

 • OD NHN brief aan gemeenten met actuele stand van zaken omtrent stikstof

  19 november 2019

  Op 29 oktober 2019 heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) een brief gestuurd naar alle gemeenten in de provincie Noord-Holland
  over de actuele stand van zaken omtrent stikstof. Deze brief is verstuurd om te voorzien in de grote informatiebehoefte van de gemeenten.

 • Vergunningen stikstofuitstoot kunnen weer worden verleend

  06 november 2019

  De 12 provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen worden verleend.

 • Landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis beschikbaar

  02 september 2019

  Woningeigenaren én bewoners kunnen vanaf 2 september 2019 gebruikmaken van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Na een tijdelijke stop is de subsidie door de Rijksoverheid opnieuw beschikbaar gesteld. De subsidie stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.

 • RUD NHN krijgt nieuwe naam: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

  12 juli 2019

  De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voert vanaf 1 juli 2019 zijn nieuwe naam: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Deze naamswijziging laat een accentverschuiving zien van louter uitvoering van taken naar ook advisering bij die uitvoering. Tegelijk met de nieuwe naam presenteren we een nieuwe huisstijl en logo.

 • Westfriese Duurzame Open Huizen Dag goed bezocht

  26 juni 2019

  De eerste Westfriese Duurzame Open Huizen Dag (25 mei) was een succes. Enthousiaste woningeigenaren informeerden tweehonderd bezoekers over hoe zij hun woning energiezuinig hebben gemaakt. Sommige inwoners waren zelfs al aardgasvrij.

 • Raad van State accepteert PAS niet

  29 mei 2019

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.
  Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

 • RUD NHN sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

  26 juni 2019

  Van de miljoenen plastic flessen en blikjes die jaarlijks worden geproduceerd, belandt een aanzienlijk deel als zwerfafval in onze leefomgeving. De RUD NHN steunt ook de Statiegeldalliantie, een collectief van gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven en organisaties die vragen om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flesjes. Zo kunnen we de hoeveelheid zwerfafval terugdringen en het hergebruik van materialen stimuleren.

 • Bezoek 25 mei de Westfriese Duurzame Open Huizen Dag

  26 juni 2019

  Ontdek energiezuinig wonen in de praktijk
  Hoe ziet een energiezuinige woning er vanbinnen uit? Kom zaterdag 25 mei van 11:00 - 15:00 naar de eerste editie van de Westfriese Duurzame Open Huizen Dag. Verschillende huiseigenaren van duurzame woningen openen die dag hun deuren en delen hun ervaringen.

 • Week van de Circulaire Economie: start circulair ondernemen

  26 juni 2019

  Het collectief Duurzaam Ondernemend Westfriesland organiseert in de week van 13 t/m 17 mei de allereerste West-Friese week van de circulaire economie. We leggen u als ondernemer dan graag uit hoe je circulair kan ondernemen.

 • Kom zwemmen in Noord-Hollands water!

  26 juni 2019

  Het zwemseizoen is weer gestart en loopt van 1 mei tot 1 oktober. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

 • Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

  26 juni 2019

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

 • Als bedrijf inschrijven voor aanbesteding in Noord-Holland Noord?

  26 juni 2019

  Overheden hebben de plicht om opdrachten aan te besteden. We spannen ons in voor eerlijke concurrentie om zo leveringen, diensten en werken in te kopen met de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding. Aanbesteden wordt vaak gezien als een drempel, maar wat ons betreft liggen hier juist kansen voor onze (regionale) ondernemers. De deelnemende organisaties willen u via deze bedrijfsflyer dan ook op weg helpen en uitdagen om in te schrijven op onze en andere aanbestedingen.

 • Het eLoket melding energiebesparende maatregelen is open

  Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U kunt uw rapportage indienen via het eLoket op de website van RVO.


 • RUD NHN, Milieuplatform Zorg en West-Friese zorginstellingen trekken samen op om zorg sneller te verduurzamen

  26 juni 2019

  Op 31 januari 2019 hebben bestuurders van zorginstellingen Stichting LeekerweideGroep (Medemblik), Woonzorggroep Samen (Schagen), het Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend ) en de directeuren van Milieuplatform Zorgsector en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de Green Deal Zorg ondertekend. In de Green Deal Zorg maken partijen uit de zorg en overheden samen afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.