2019

 • Deze zomer geactualiseerd rekenmodel voor stikstofdepositie

  12 juli 2019

  Rijk en provincies hebben gezamenlijk afgesproken om tot die tijd geen toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden.

 • Kamerbrief minister Schouten met update voor korte termijn

  02 juli 2019

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) informeert de Kamer naar aanleiding van het bestuurlijk overleg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van afgelopen vrijdag 21 juni jongstleden over de wijze waarop er kan worden omgegaan met de concrete situaties die op korte termijn spelen voor betrokken bedrijven en initiatiefnemers.

 • RUD NHN krijgt nieuwe naam: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

  12 juli 2019

  De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voert vanaf 1 juli 2019 zijn nieuwe naam: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Deze naamswijziging laat een accentverschuiving zien van louter uitvoering van taken naar ook advisering bij die uitvoering. Tegelijk met de nieuwe naam presenteren we een nieuwe huisstijl en logo.

 • Reactie minister Schouten op uitspraak Raad van State in zake het Programma Aanpak Stikstof

  13 juni 2019

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere reactie gegeven op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zake het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

 • Westfriese Duurzame Open Huizen Dag goed bezocht

  26 juni 2019

  De eerste Westfriese Duurzame Open Huizen Dag (25 mei) was een succes. Enthousiaste woningeigenaren informeerden tweehonderd bezoekers over hoe zij hun woning energiezuinig hebben gemaakt. Sommige inwoners waren zelfs al aardgasvrij.

 • Raad van State accepteert PAS niet

  29 mei 2019

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.
  Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

 • RUD NHN sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

  26 juni 2019

  Van de miljoenen plastic flessen en blikjes die jaarlijks worden geproduceerd, belandt een aanzienlijk deel als zwerfafval in onze leefomgeving. De RUD NHN steunt ook de Statiegeldalliantie, een collectief van gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven en organisaties die vragen om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flesjes. Zo kunnen we de hoeveelheid zwerfafval terugdringen en het hergebruik van materialen stimuleren.

 • Bezoek 25 mei de Westfriese Duurzame Open Huizen Dag

  26 juni 2019

  Ontdek energiezuinig wonen in de praktijk
  Hoe ziet een energiezuinige woning er vanbinnen uit? Kom zaterdag 25 mei van 11:00 - 15:00 naar de eerste editie van de Westfriese Duurzame Open Huizen Dag. Verschillende huiseigenaren van duurzame woningen openen die dag hun deuren en delen hun ervaringen.

 • Week van de Circulaire Economie: start circulair ondernemen

  26 juni 2019

  Het collectief Duurzaam Ondernemend Westfriesland organiseert in de week van 13 t/m 17 mei de allereerste West-Friese week van de circulaire economie. We leggen u als ondernemer dan graag uit hoe je circulair kan ondernemen.

 • Kom zwemmen in Noord-Hollands water!

  26 juni 2019

  Het zwemseizoen is weer gestart en loopt van 1 mei tot 1 oktober. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

 • Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

  26 juni 2019

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

 • Als bedrijf inschrijven voor aanbesteding in Noord-Holland Noord?

  26 juni 2019

  Overheden hebben de plicht om opdrachten aan te besteden. We spannen ons in voor eerlijke concurrentie om zo leveringen, diensten en werken in te kopen met de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding. Aanbesteden wordt vaak gezien als een drempel, maar wat ons betreft liggen hier juist kansen voor onze (regionale) ondernemers. De deelnemende organisaties willen u via deze bedrijfsflyer dan ook op weg helpen en uitdagen om in te schrijven op onze en andere aanbestedingen.

 • Het eLoket melding energiebesparende maatregelen is open

  Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U kunt uw rapportage indienen via het eLoket op de website van RVO.


 • RUD NHN, Milieuplatform Zorg en West-Friese zorginstellingen trekken samen op om zorg sneller te verduurzamen

  26 juni 2019

  Op 31 januari 2019 hebben bestuurders van zorginstellingen Stichting LeekerweideGroep (Medemblik), Woonzorggroep Samen (Schagen), het Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend ) en de directeuren van Milieuplatform Zorgsector en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de Green Deal Zorg ondertekend. In de Green Deal Zorg maken partijen uit de zorg en overheden samen afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.