RUD NHN sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Van de miljoenen plastic flessen en blikjes die jaarlijks worden geproduceerd, belandt een aanzienlijk deel als zwerfafval in onze leefomgeving. De RUD NHN steunt ook de Statiegeldalliantie, een collectief van gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven en organisaties die vragen om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flesjes. Zo kunnen we de hoeveelheid zwerfafval terugdringen en het hergebruik van materialen stimuleren.

Onze ondersteuning van deze alliantie sluit aan bij onze missie voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving in onze regio én bij de doelen die we samen met zeventien gemeenten en provincie Noord-Holland hebben gesteld  in het actieplan Circulair NHN.  

Met dit plan willen we samen de circulaire economie versnellen. We streven ernaar om het gebruik van primaire grondstoffen met 50% verlagen in 2030 en een volledig circulaire economie te hebben per 2050. Bovendien moet per 2025 worden voldaan aan wetgeving waarin een verbod komt op het verbranden van recyclebaar afval.

Aansluiting bij de Statiegeldalliantie is daarom voor ons een logische stap.

Wilt u meer weten over de Statiegeldalliantie, kijk dan op http://statiegeldalliantie.org/

Statiegeldalliantie