2020

 • Wat doen wij voor u? Lees het in de OD NHN Jaarimpressie 2019!

  Wat doet de OD NHN allemaal voor u en uw omgeving en wat is de meerwaarde van onze dienst? In dit verslag leest u hoe wij ons voortdurend inzetten voor een veilige, schone en beschermde regio. Wij vertellen u meer over diverse adviezen en u leest over welke rol wij spelen bij toezicht, handhaving en het verlenen van vergunningen. Klik op de titel hierboven om de Jaarimpressie 2019 te lezen.

 • Reddingsbrigade waarschuwt voor koud zwemwater

  20 mei 2020

  Als gevolg van de coronacrisis zijn niet op alle locaties van de reddingsbrigade lifeguards aanwezig voor toezicht. Het is van groot belang dat recreanten (o.a. baders, zwemmers en watersporters) hiervan op de hoogte zijn, maar ook dat zij zich bewust zijn van de gevaren van open water.

 • Maatregelen OD NHN ivm Coronavirus

  18 maart 2020

  De OD NHN volgt de adviezen en richtlijnen van het kabinet en het RIVM ten aanzien van het coronavirus. Concreet betekent dit dat het kantoor van de OD NHN te Hoorn gesloten is voor bezoekers. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk op afstand, vanuit huis. Onze (uitvoerende) werkzaamheden lopen daarbij zoveel mogelijk door. Soms gebeuren deze net op een andere wijze dan gebruikelijk en daar waar mogelijk doen we het op afstand.

 • Nieuwe versie AERIUS Calculator

  29 januari 2020

  Op 14 januari 2020 is er een nieuwe release van AERIUS Calculator uitgekomen. De grootste wijziging is de toevoeging van de onderdelen uittreesnelheid en gebouw-invloed aan AERIUS Calculator, Connect en Scenario.

 • Nieuwe stappen stikstofaanpak bieden landbouwsector perspectief

  10 februari 2020

  We staan in Nederland voor een grote opgave om de stikstofneerslag terug te brengen. In de Kamerbrief van 7 februari kondigt het kabinet een aantal maatregelen aan die leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot. De provincies vinden het goed dat het kabinet gelden beschikbaar maakt voor de vrijwillige opkoop van (boeren)bedrijven en voor de innovatie en verduurzaming van stallen.

 • Kom ontbijten bij de masterclass Circulair WestFriesland!

  13 februari 2020

  Deze masterclass geeft inzicht in het begrip circulair en schetst mogelijkheden voor het circulair inrichten van bedrijfsvoering en dienstverlening. Overheden en marktpartijen ontmoeten elkaar en werken samen aan het actieprogramma van Circulair WestFriesland. Volgt u deze masterclass met ons op 3 maart?

 • Campagne Aardgasvrij Wonen van start

  13 maart 2020

  Vijftien gemeenten in Noord-Holland en de Omgevingsdienst NHN hebben samen een campagne gelanceerd om inwoners te informeren over de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050. De campagne informeert over wat inwoners zelf kunnen doen en wat de rol van gemeenten is. Daarvoor is de website www.wijdoenwat.nl opgezet, de spil van de campagne.

 • Informatie voor badinrichtingen en sauna's i.v.m. Corona-virus

  16 maart 2020

  Op dit moment komen er veel vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) binnen met betrekking tot het Coronavirus in relatie tot de badinrichting of sauna.

 • Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

  23 maart 2020

  Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

 • Intensiever toezicht bij Natura2000-gebieden na overtredingen kitesurfers

  28 mei 2020

  De komende periode houdt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) extra toezicht bij kitesurflocaties die zijn gelegen in Noord-Hollands Natura 2000-gebied. Bij kitesurfen buiten de officieel aangewezen locaties, of buiten het afgezette gedeelte van een officiële locatie, wordt handhavend opgetreden en riskeren kitesurfers een boete.

 • Aanbesteding Nieuw Centraal Systeem - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

  11 juni 2020

  De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is op zoek naar een opvolger voor haar huidige VTH/Zaaksysteem. Daarom hebben wij een aanvraag uitgezet op TenderNed.

 • Algemene bestuursvergadering op 1 juli 2020 via livestream te volgen

  25 juni 2020

  De Algemene Bestuursvergadering van 1 juli aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur wordt in verband met de Corona-maatregelen live gestreamd.