2020

 • Maatregelen OD NHN ivm Coronavirus

  18 maart 2020

  De OD NHN volgt de adviezen en richtlijnen van het kabinet en het RIVM ten aanzien van het coronavirus. Concreet betekent dit dat het kantoor van de OD NHN te Hoorn gesloten is voor bezoekers. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk op afstand, vanuit huis. Onze (uitvoerende) werkzaamheden lopen daarbij zoveel mogelijk door. Soms gebeuren deze net op een andere wijze dan gebruikelijk en daar waar mogelijk doen we het op afstand.

 • Nieuwe versie AERIUS Calculator

  29 januari 2020

  Op 14 januari 2020 is er een nieuwe release van AERIUS Calculator uitgekomen. De grootste wijziging is de toevoeging van de onderdelen uittreesnelheid en gebouw-invloed aan AERIUS Calculator, Connect en Scenario.

 • Nieuwe stappen stikstofaanpak bieden landbouwsector perspectief

  10 februari 2020

  We staan in Nederland voor een grote opgave om de stikstofneerslag terug te brengen. In de Kamerbrief van 7 februari kondigt het kabinet een aantal maatregelen aan die leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot. De provincies vinden het goed dat het kabinet gelden beschikbaar maakt voor de vrijwillige opkoop van (boeren)bedrijven en voor de innovatie en verduurzaming van stallen.

 • Kom ontbijten bij de masterclass Circulair WestFriesland!

  13 februari 2020

  Deze masterclass geeft inzicht in het begrip circulair en schetst mogelijkheden voor het circulair inrichten van bedrijfsvoering en dienstverlening. Overheden en marktpartijen ontmoeten elkaar en werken samen aan het actieprogramma van Circulair WestFriesland. Volgt u deze masterclass met ons op 3 maart?

 • Campagne Aardgasvrij Wonen van start

  13 maart 2020

  Vijftien gemeenten in Noord-Holland en de Omgevingsdienst NHN hebben samen een campagne gelanceerd om inwoners te informeren over de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050. De campagne informeert over wat inwoners zelf kunnen doen en wat de rol van gemeenten is. Daarvoor is de website www.wijdoenwat.nl opgezet, de spil van de campagne.

 • Informatie voor badinrichtingen en sauna's i.v.m. Corona-virus

  16 maart 2020

  Op dit moment komen er veel vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) binnen met betrekking tot het Coronavirus in relatie tot de badinrichting of sauna.

 • Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

  23 maart 2020

  Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.