2020

 • Interview toezichthouder OD NHN in MIlieu Magazine

  In de laatste uitgave van het Milieu Magazine een interview met onze collega Mieke. Zij vertelt daarin over haar werkzaamheden als toezichthouder bij de OD NHN. Van handhaven tot adviseren.

 • Start aanlevering gegevens PAS-melders

  23 november 2020

  Met ingang van deze maand kunnen de PAS-melders de procedure starten om alsnog een natuurvergunning te verkrijgen voor hun activiteiten. Zij moeten hiervoor gegevens aanleveren met een berekening in de geactualiseerde versie van AERIUS via mijnrvo.nl/pas-meldingen.

 • Nieuwe versie AERIUS-calculator beschikbaar

  23 november 2020

  Een nieuwe versie van het nationale instrumentarium voor stikstofdepositie (AERIUS) is vanaf vandaag beschikbaar. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele data verwerkt.

 • Extern salderen en verleasen nog niet opengesteld in Noord-Holland

  23 november 2020

  Hoe kan men aan de benodigde stikstofruimte komen als een bedrijf wil uitbreiden of iemand een project wil uitvoeren? Die stikstofruimte kan vrijkomen door twee instrumenten: extern salderen en verleasen.

 • Gluren bij duurzame buren in West-Friesland - 20 t/m 26 september 2020

  23 november 2020

  In navolging van de succesvolle eerste editie van de Westfriese Duurzame Open Huizen Dag organiseren de Westfriese gemeenten, Omgevingsdienst NHN en het Duurzaam Bouwloket dit jaar een digitale variant: Gluren bij de Duurzame Buren.
  Van zondag 20 tot en met zaterdag 26 september leidt de groene reporter Chris Wobben je elke dag rond in een duurzame woning. Overweeg je jouw woning duurzaam te bouwen of verbouwen? Dit zorgt voor extra inspiratie.

 • Na-isolatie en vleermuizen: een tragedie in de spouw

  Vanwege energiebesparing en CO2-reductie worden spouwmuren en daken opgevuld met isolatiemateriaal. Sommige vleermuizen wonen in spouwmuren, of onder dakpannen. Door na-isolatie worden zij vaak levend begraven. Hoe kan je dit voorkomen?

 • Muien in zee verraderlijk voor badgasten

  23 november 2020

  Neem jij tijdens een dagje strand ook weleens een verkoelende duik in de zee? Let dan goed op zandbanken, want daartussen bevinden zich muien. In muien stroomt het zeewater bij laag water (eb) de zee in. Een mui kan 100 meter de zee in stromen met een snelheid tot 8 kilometer per uur. Dat is voor veel recreanten te zwaar om tegenin te zwemmen. Elk seizoen komen er wel badgasten in de problemen omdat ze in een mui terechtkomen, soms met verdrinking tot gevolg. Gisteren nog zijn drie drenkelingen gered en vorige week vijf, nadat ze door een mui in de problemen kwamen.

 • Algemene bestuursvergadering op 1 juli 2020 via livestream te volgen

  25 juni 2020

  De Algemene Bestuursvergadering van 1 juli aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur wordt in verband met de Corona-maatregelen live gestreamd.

 • Wat doen wij voor u? Lees het in de OD NHN Jaarimpressie 2019!

  Wat doet de OD NHN allemaal voor u en uw omgeving en wat is de meerwaarde van onze dienst? In dit verslag leest u hoe wij ons voortdurend inzetten voor een veilige, schone en beschermde regio. Wij vertellen u meer over diverse adviezen en u leest over welke rol wij spelen bij toezicht, handhaving en het verlenen van vergunningen. Klik op de titel hierboven om de Jaarimpressie 2019 te lezen.

 • Aanbesteding Nieuw Centraal Systeem - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

  11 juni 2020

  De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is op zoek naar een opvolger voor haar huidige VTH/Zaaksysteem. Daarom hebben wij een aanvraag uitgezet op TenderNed.

 • Intensiever toezicht bij Natura2000-gebieden na overtredingen kitesurfers

  28 mei 2020

  De komende periode houdt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) extra toezicht bij kitesurflocaties die zijn gelegen in Noord-Hollands Natura 2000-gebied. Bij kitesurfen buiten de officieel aangewezen locaties, of buiten het afgezette gedeelte van een officiële locatie, wordt handhavend opgetreden en riskeren kitesurfers een boete.

 • Reddingsbrigade waarschuwt voor koud zwemwater

  10 september 2020

  Als gevolg van de coronacrisis zijn niet op alle locaties van de reddingsbrigade lifeguards aanwezig voor toezicht. Het is van groot belang dat recreanten (o.a. baders, zwemmers en watersporters) hiervan op de hoogte zijn, maar ook dat zij zich bewust zijn van de gevaren van open water.

 • Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

  23 maart 2020

  Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

 • Maatregelen OD NHN ivm Coronavirus

  18 maart 2020

  De OD NHN volgt de adviezen en richtlijnen van het kabinet en het RIVM ten aanzien van het coronavirus. Concreet betekent dit dat het kantoor van de OD NHN te Hoorn gesloten is voor bezoekers. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk op afstand, vanuit huis. Onze (uitvoerende) werkzaamheden lopen daarbij zoveel mogelijk door. Soms gebeuren deze net op een andere wijze dan gebruikelijk en daar waar mogelijk doen we het op afstand.

 • Informatie voor badinrichtingen en sauna's i.v.m. Corona-virus

  16 maart 2020

  Op dit moment komen er veel vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) binnen met betrekking tot het Coronavirus in relatie tot de badinrichting of sauna.

 • Campagne Aardgasvrij Wonen van start

  23 november 2020

  Vijftien gemeenten in Noord-Holland en de Omgevingsdienst NHN hebben samen een campagne gelanceerd om inwoners te informeren over de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050. De campagne informeert over wat inwoners zelf kunnen doen en wat de rol van gemeenten is. Daarvoor is de website www.wijdoenwat.nl opgezet, de spil van de campagne.

 • Kom ontbijten bij de masterclass Circulair WestFriesland!

  13 februari 2020

  Deze masterclass geeft inzicht in het begrip circulair en schetst mogelijkheden voor het circulair inrichten van bedrijfsvoering en dienstverlening. Overheden en marktpartijen ontmoeten elkaar en werken samen aan het actieprogramma van Circulair WestFriesland. Volgt u deze masterclass met ons op 3 maart?

 • Nieuwe stappen stikstofaanpak bieden landbouwsector perspectief

  10 februari 2020

  We staan in Nederland voor een grote opgave om de stikstofneerslag terug te brengen. In de Kamerbrief van 7 februari kondigt het kabinet een aantal maatregelen aan die leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot. De provincies vinden het goed dat het kabinet gelden beschikbaar maakt voor de vrijwillige opkoop van (boeren)bedrijven en voor de innovatie en verduurzaming van stallen.