Nieuwe versie AERIUS Calculator

Op 14 januari 2020 is er een nieuwe release van AERIUS Calculator uitgekomen. De grootste wijziging is de toevoeging van de onderdelen uittreesnelheid en gebouw-invloed aan AERIUS Calculator, Connect en Scenario.

Zowel de uittreesnelheid als de gebouwinvloed veroorzaken een verandering in het verspreidingspatroon in de lucht en daarmee ook in de depositie. Door de toevoeging van deze twee onderdelen voorziet de nieuwe versie van AERIUS in volledig toepassingsbereik.

Meer informatie, zie BIJ12