Brief over afname veenweidegebieden Wormer- en Jisperveld niet verstuurd door OD NHN

Onlangs is er een brief over de afname van veenweidegebieden Wormer- en Jisperveld verspreid onder bewoners van de Roerdompstraat en Faunastraat te Wormer. OD NHN heeft deze brief niet verstuurd.

In deze brief  (zie onderstaande weergave) wordt ten onrechte de indruk gewekt dat u bij de OD NHN  terecht kunt als u zorgen heeft over de afname van de veenweidegebieden.
De OD NHN voert in opdracht van provincie Noord-Holland  o.m. taken en vaststaand beleid uit rond de Wet natuurbescherming.
 U kunt bij de OD NHN terecht met (vermeende) overtredingen van de Wet natuurbescherming in Natura 2000-gebied. Bij Provincie Noord-Holland kunt u terecht  met uw vragen over het beleid.

brief Wormer en Jisperveld niet van OD NHN