OD NHN pakt fysieke controles bedrijven weer op

De afdeling Toezicht en Handhaving van de OD NHN is sinds 10 mei weer gestart met controlebezoeken bij bedrijven. Nu de Covid-19-maatregelen zijn versoepeld, is er ruimte om vrijwel alle controles fysiek uit te voeren. Natuurlijk gebeurt dat met in achtneming van de nog geldende regels.

Lockdown

Tijdens de lockdown zijn alleen bedrijven in het veld gecontroleerd die vallen in de hoogste milieucategorie. Dat zijn dan bedrijven met de grootste kans op onveilige situaties en het optreden van onomkeerbare milieuschade.

Zelftoezicht

Door de Covid-19-regels was het fysiek nauwelijks mogelijk om bij de overige bedrijven veilig  controles uit te voeren. Dit was voor de OD NHN een goede kans om ‘zelftoezicht’ toe te passen bij branches die zich daarvoor lenen.

Bij zelftoezicht werden ondernemers door ons benaderd om met digitale vragenlijsten hun eigen bedrijf op een aantal belangrijke aspecten te controleren. Zo konden zij met keuringscertificaten en foto’s aantonen dat ze de regels volgen. Een aanpak die door ondernemers goed werd ontvangen.

Controle regelgeving

Binnen de afdeling Toezicht en Handhaving werken ruim 60 toezichthouders, die onder andere toezien op naleving van de (milieu)regelgeving bij bedrijven en instelling, natuurgebieden, zwem- en bouwlocaties.