Geen natuurvergunning meer nodig voor intern salderen

Door een uitspraak van de Raad van State in de zaak Logtsebaan, is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Dit geeft meer handelingsvrijheid aan ondernemers, maar ook meer verantwoordelijkheid. De stikstofdepositie mag in totaal namelijk niet stijgen.

Alle eerdere vergunningaanvragen gebiedsbescherming Wet natuurbescherming, die alleen betrekking hebben op stikstof en intern salderen, worden door de OD NHN per geval beoordeeld. Als het nodig is, ontvangt de aanvrager een passende brief.

Meer informatie over deze uitspraak van de Raad van State in de zaak Logtsebaan vindt u hier op de website van Bij12