OD NHN houdt zeven bestuurders van terreinauto’s aan in Texels Natura 2000-gebied

Afgelopen weekend heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in samenwerking met politie Texel zeven bestuurders van terreinauto’s aangehouden. De bestuurders waren op heterdaad betrapt toen zij met hun terreinauto’s dwars door het kwetsbare Natura 2000-gebied De Hors manoeuvreerden. De bestuurders zijn onder meer beboet wegens strandrijden. Daarnaast zal de officier van justitie nog bepalen welke straf hen zal worden opgelegd voor het toebrengen van schade aan het Natura 2000-gebied.

De omgevingsdienst had deze zaak al enige tijd in onderzoek na een melding van sporen van terreinwagens in het Texelse natuurgebied. De handhavers van de dienst constateerden aanzienlijke schade aan het speciaal aangewezen beschermde Natura 2000-gebied ‘Duinen en Lage Land Texel’. In het gebied De Hors geldt zowel de vogelrichtlijn als habitatrichtlijn, een Europese richtlijn voor soorten en gebieden die streng beschermd moeten worden. Beschermde soorten en planten als de dwergstern, rugstreeppad, groene knolorchis komen hier voor, net als embryonale duinen en witte en grijze duinen.

Handhavers van de Omgevingsdienst was er alles aan gelegen om deze overtredingen te stoppen en de overtreders op heterdaad te betrappen. Dit weekend postten zij in het gebied en na waarneming van de eerst voertuigen in het Natura 2000-gebied seinden zij de politie in. 
De Texelse politie was snel ter plaatse en met daadkrachtig optreden werden zeven voertuigen staande gehouden. De eerste boetes voor het strandrijden en o.a. gebreken aan de voertuigen zijn reeds uitgedeeld. Een ecoloog zal de veroorzaakte schade aan het Natura 2000-gebied gaan opnemen en de officier van justitie zal vervolgens beslissen welke straf de bestuurders opgelegd krijgen.

De OD NHN gaat in de toekomst verder met monitoring van dit gebied alsook in de andere Natura 2000-gebieden.

Bandensporen in natuurgebied De Hors Texel