2022

 • Leges aanvragen Wet natuurbescherming

  07 april 2022

  Sinds dit jaar zijn de legestarieven gewijzigd. Voor meer onderwerpen binnen de Wet natuurbescherming worden leges geheven. De provincie Noord-Holland stelt de legesverordening met de bijbehorende legestabel op.

 • Uitstel afhandeling enkele vergunningaanvragen Wnb

  10 februari 2022

  Door de invoering van de maximale rekenafstand van 25 km voor alle emissiebronnen kunnen momenteel nog niet alle vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming worden behandeld of afgehandeld.

 • AERIUS-calculator weer beschikbaar vanaf 20 januari

  12 januari 2022

  AERIUS-calculator niet beschikbaar tussen 13 en 20 januari 2022.

 • Hennepplantage ontdekt op integrale actiedag Hollands Kroon

  11 maart 2022

  Op dinsdag 8 maart is tijdens een integrale actie van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de gemeente Hollands Kroon en de politie een hennepplantage met 68 planten aangetroffen in een loods aan de Lotweg in Anna Paulowna. Het is de tweede keer dat hier een hennepplantage is aangetroffen. Het pand wordt daarom op last van de gemeente gesloten voor de duur van een jaar.

 • Strengere handhaving gebruik knalapparatuur na toename klachten

  16 maart 2022

  De toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gaan dit jaar in vier gemeenten strenger toezien op het gebruik van knalapparatuur door telers. Knalapparatuur wordt vooral in de akkerbouw en fruitteelt gebruikt om vogels en wild met een harde knal te verjagen. Die knal is tot op grote afstand te horen en leidt steeds vaker tot klachten van omwonenden.