Nieuwsflits: Inzet strafrecht succesvol geprofessionaliseerd

De RUD NHN is naast een uitvoeringsdienst ook een opsporingsinstantie, die zelfstandig strafrecht mag toepassen. In de praktijk is deze mogelijkheid nog weinig ingezet. Als jonge organisatie is de RUD NHN in de eerste jaren vooral bezig geweest met de opbouw van de dienst. Inmiddels is er ruimte om verder te professionaliseren en de inzet van strafrecht meer aandacht te geven.

Inspecteur strafrecht Zo richtte de RUD NHN een projectteam op en verscheen het plan van aanpak Professionalisering strafrecht 2018-2019. Hiermee geven we invulling aan de Regionale VTH-strategie. Deze volgt de landelijke handhavingsstrategie die dient om milieucriminaliteit aan te pakken en herhaling van strafbare feiten te voorkomen.

Uitvoering
In de afgelopen negen maanden zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hard aan het werk gegaan om hun werkveld te professionaliseren. Dit leidde reeds tot de volgende positieve resultaten:

  • soepelere werkprocessen;
  • meer uitwisseling van informatie;
  • regelmatiger contact tussen toezichthouders en boa’s;
  • duidelijkere prioriteiten en meer beschikbare uren;
  • hoger kennisniveau van toezichthouders en boa’s.boa insigne

Resultaten
De energie en tijd die we staken in de zorgvuldige opbouw van deze dienst, werpt inmiddels ruimschoots zijn vruchten af. In een relatief korte periode zijn 55 zaken in behandeling genomen, die hebben geleid tot meerdere processen-verbaal (pv’s), Bestuurlijke Strafbeschikkingen milieu (BSBm) en Combibonnen. De aangiftes door de toezichthouders en de door de boa’s opgemaakte pv’s, BSBm en Combibonnen zijn van een dusdanige kwaliteit dat het Openbaar Ministerie deze in behandeling heeft genomen. Dit heeft geleid tot opgelegde straffen variërend van 1.500 tot 6.000 euro.

Doorpakken
Ondanks deze eerste successen realiseren we ons dat we er nog niet zijn. We moeten de inzet van strafrecht als handhavingsinstrument als vanzelfsprekend gaan zien in de organisatie en de kwaliteit ervan blijven waarborgen. We gaan er dan ook alles aan doen om deze eerste successen een sterk vervolg te geven!