OD NHN handelt alvast in de geest van de Omgevingswet

Voldoet een initiatief aan de wettelijke regels, ja of nee? Dat was, even kort door de bocht, tot op heden de belangrijkste taak van omgevingsdiensten. De komst van de Omgevingswet vraagt om een andere, lees: meer menselijke en effectieve benadering. Hoe werkt dat precies? Wat komt erbij kijken? OD NHN oefent momenteel met een aantal cases. Organisatiecoach Marieka Körössy vertelt over het nut van praktijkoefeningen.

'Trainen met opgaven uit de praktijk zorgt ervoor dat we verder kijken dan we tot nu toe gewend waren', zegt Marieka. ‘Dus naast toetsen en handhaven, vooral ook kijken wat er wél kan. De Omgevingswet vraagt dat van ons. Als OD NHN willen we straks ook alternatieven kunnen bieden. Dat betekent - liefst op locatie- in gesprek gaan met de initiatiefnemer en meedenken. We streven ernaar om in een vroeg stadium de risico’s én de kansen helder te krijgen. Vanaf het eerste begin graag en, ten einde een echt integrale blik op een zaak te kunnen werpen, met alle benodigde disciplines.
Marieka Körössy

Anders kijken

Daarom hechten we waarde aan samenwerken, een duidelijke  taakverdeling en vooral: kansen zien en deze samen benoemen als tegenhanger van eventuele belemmeringen en risico’s.’ Volgens Marieka vraagt dat om een omslag in het denken van OD-medewerkers. ‘Die omslag behelst dat je een initiatief als geheel beoordeelt, niet alleen de inhoud per discipline, maar het totaal overziet. Van belang is ook dat je een initiatief niet los ziet van de mens erachter, dat je nieuwsgierig bent en je inleeft, zodat je voor alle partijen begrip kunt opbrengen. Eén waarheid bestaat namelijk niet, het ligt er maar net aan vanuit welk perspectief je een zaak benadert.’

Praktijkvoorbeelden

Oefenmateriaal haalt Marieka uit de praktijk, bijvoorbeeld de gemeente die een kantorengebied wil transformeren tot een woonwijk. Juristen, gebiedsadviseurs, specialisten externe veiligheid, natuur, bodem, duurzaamheid, geluid, ruimtelijke ordening en handhaving zoeken elkaar op en discussiëren over wat de werkelijke maatschappelijke opgave in deze casus is, en welke belangen ermee gemoeid zijn. ‘Door die discussies leer je elkaars talenten goed kennen, weet iedereen wie voor welke taak het beste kan worden ingezet, en gaan aanvragen straks door een goed geoliede organisatie.’

Gestroomlijnd

‘Dit wordt natuurlijk niet de standaardwerkwijze. Daarvoor ontbreekt ons eenvoudig de tijd. Maar bij complexe aanvragen biedt het grote voordelen. Nauwe samenwerking aan het begin van een initiatief zorgt voor maatwerk op het scherpst van de snede. Samen belangen afwegen komt bovendien de ‘flow’ ten goede; aanvragen die straks via het DSO binnenkomen kunnen sneller worden afgehandeld.’

Het is de bedoeling dat de multidisciplinaire teams van OD NHN zeker tot aan de zomer blijven oefenen met zaken uit de praktijk.

Meer info is verkrijgbaar via het projectteam Omgevingswet van de OD NHN, via Peter Verduin, Peter Groot en Marieka Körössy