Hoog gestapelde dozen, open deuren en smalle gangpaden

Nu de laatste dagen van 2018 bijna zijn geteld en de vuurwerkverkoop weer is gestart,  voeren inspecteurs van de RUD NHN hun controles uit bij de vuurwerkverkooppunten. Tijdens deze controles wordt gekeken of bedrijven hun handelswaar volgens de milieuregels opslaan.

Vuurwerk

''Kijk'’, zegt inspecteur Rinus Wouts in een vuurwerkbunker, terwijl hij zijn rolmaat tussen twee dozen vuurwerk houdt, ''nog geen dertig centimeter doorgang.'’ Het gangpad hoort minimaal 74 centimeter breed te zijn. Voor de eigenaar betekent het een proces-verbaal.

Te smalle looppaden zijn, samen met openstaande deuren en te hoog gestapeld vuurwerk, de drie meest voorkomende overtredingen die inspecteurs Rinus Wouts en Egbert Visser tegenkomen tijdens hun controles van vuurwerkverkooppunten. Samen met zes collega’s controleren zij de laatste dagen van 2018 een kleine zestig verkooppunten in Noord-Holland Noord.

Bunkers
Ieder verkooppunt heeft twee opslagbunkers: één voor de grote voorraaddozen en één waar de vuurwerkpakketten worden samengesteld en bewaard. In alle bunkers zitten strips tegen de muren, die de vuurwerkdozen op twee centimeter afstand van de wand houden. ,,Op die manier kan het bluswater ook achter de dozen langslopen en komt het er niet alleen bovenop’’, verduidelijkt Visser.

Hij vervolgt: ,,Ook controleren we of de in de vuurwerkbunkers opgestapelde dozen 50 centimeter van de sprinklerinstallatie en 60 centimeter van het plafond af liggen, de deuren brandvertragend zijn en er geen gaten of scheuren in de muren zitten.’’ Als die wel in een muur zitten wordt de wettelijke weerstand van 60 minuten tegen brandover- of doorslag niet gehaald.

AdviserenGangpad vuurwerkbunker
In een eerder traject rond oktober en november vindt een voorcontrole plaats op de bouwkundige constructie en brandveiligheid van de bunkers, waarin het vuurwerk wordt bewaard. Hier vervullen de inspecteurs vaak een adviserende rol. ,,We geven bijvoorbeeld aan dat brandhaspels vrij moeten hangen van andere materialen, deuren zelfsluitend moeten zijn tegen branduitbreiding en ook stellen we de ondernemers op de hoogte van de laatste wetswijzigingen’’, aldus Wouts.

Samenwerking
De RUD NHN heeft het hele jaar door contact en overleg met de Veiligheidsregio. Voorafgaand aan de start van de vuurwerkverkoop is dit niet anders. Daarnaast wordt ook met de politie samengewerkt, waarbij onder meer de ‘lastige klanten’ worden besproken.

Evaluatie
Na afloop van de vuurwerkverkoopdagen vindt altijd een evaluatie plaats. In 2017 zijn tijdens de voorcontroles en de controles op de verkoopdagen in totaal 25 kleine overtredingen gecontstateerd.