Duurzaam gas uit eigen biomassa

De RUD NHN is samen met de gemeente Texel en initiatiefnemers Gasunie, AT Texel en AB Texel een project gestart, waarbij de op het eiland aanwezige biomassa wordt gebruikt voor de productie van duurzaam gas.

Uiteindelijk is het de bedoeling om de aanwezige biomassa (gras, rode klaver en groenafval) te vergisten en om te zetten naar biogas. Als dat is gezuiverd tot groengas, is het geschikt om toe te voegen aan het aardgasnetwerk op het eiland.

Hergebruik

De opbrengst van de pilotinstallatie ligt tussen de 1,2 en 1,8 miljoen kubieke meter groengas. Dit komt overeen met circa 10 tot 15 procent van het gasverbruik op het Noord-Hollandse eiland.

Het restproduBiog(r)asct digestaat kan na compostering weer als bodemverbeteraar worden toegepast in de Texelse landbouw. Dit leidt tot minder chemicaliën- en kunstmestgebruik. Ook draagt het bij aan een verbetering van de bodemgezondheid en -kwaliteit. Het project kan zo een bijdrage leveren aan een gesloten kringloop met biomassa op Texel.

Leefomgeving

Indien het project slaagt, kan het worden uitgebreid naar 40 tot 50 procent van de totale Texelse gasconsumptie. De RUD NHN en de gemeente begeleiden samen het project. Ze passen het zodanig in dat de impact op de leefomgeving zo gering mogelijk zal zijn en passend is binnen de geldende wet- en regelgeving.