Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de RUD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de RUD NHN in een aantal vragen zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.

In deze nieuwsbrief geven wij het woord aan Jan Nagengast, wethouder in de gemeente Alkmaar:Nagengast

 

  1. Even voorstellen:

Ik ben wethouder Jan Nagengast (CDA) van de gemeente Alkmaar. In mijn portefeuille vallen o.a. de onderdelen Duurzaamheid, Bereikbaarheid, Stadsbeheer en Milieu. Als sinds de oprichting van de RUD NHN ben ik lid van het Dagelijks Bestuur. Alkmaar heeft in totaal 9 stemmen voor het AB.

  1. Welke toegevoegde waarde heeft de RUD volgens u in het algemeen?

De RUD is (nog meer dan voorheen de MRA) een uitvoeringsdienst waar door vergaande specialisme en standaardisatie van de wijze van werken, de uitvoering van milieutaken in vertrouwde handen is. De kwaliteit van de uitvoering kent een stijgende lijn en alle inspanningen bij deze jonge organisatie zijn erop gericht de bedrijfsvoering nog meer aan te laten sluiten op de huidige en toekomstige eisen die worden gesteld aan een regionale uitvoeringsdienst.

  1. In welk lokaal dossier heeft de RUD een positieve rol gespeeld en wat was die rol?

De RUD speelt in Alkmaar een positieve rol bij de vestiging van bedrijven op het Energy Innovation Park in de Boekelermeer. Dit park biedt onder meer ruimte aan bedrijven die zich bezig houden met innovatieve energietechnologie. Door actief mee te denken en te adviseren heeft de RUD het mede mogelijk gemaakt dat al meerdere bedrijven zich hier kunnen vestigen. Tevens speelt de RUD een belangrijke rol bij het meten van het geluid van de vele evenementen die de stad Alkmaar nu eenmaal heeft.

  1. Wat wilt u de RUD voor de toekomst meegeven?

De RUD moet in staat gesteld worden een goede balans te vinden tussen enerzijds de kwaliteit van haar werk en anderzijds de beheersing van de kosten voor de samenwerkende gemeenten en provincie. De stabiliteit die daaruit ontstaat geeft de RUD de komende jaren het vertrouwen om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Ook wil ik de RUD oproepen om goed te communiceren naar de gemeenteraden.

  1. Aan wie wilt u het stokje overdragen en waarom?

Ik wil het stokje graag overdragen aan wethouder Sigge van der Veek uit gemeente Schagen, omdat hij voorzitter is van het Algemeen - en Dagelijks Bestuur.