Samenwerking Groen en Grijs voor nog betere dienstverlening

De kleuren groen en grijs hebben ogenschijnlijk weinig overeenkomsten. In de wetgeving ligt dat echter anders en overlappen ze elkaar regelmatig. Daarom is de RUD NHN een project gestart, waarin beide kleuren meer samenwerken; waar Wet natuurbescherming en Wabo elkaar ontmoeten.

De projectgroep heeft als eerste doel de samenwerking tussen de afdelingen Regulering en Regulering Groen te versterken. Projectleider Annemarie Feitz: ''Door de procedures van beide afdelingen meer te stroomlijnen wordt het voor een initiatiefnemer makkelijker om een projectaanvraag in te dienen."

EenduidigVleermuizen aan dak

Als je bijvoorbeeld voornemens bent een gebouw te slopen, moet je dat voor diverse gemeenten melden bij de RUD NHN. Voorheen werden dan twee trajecten gestart: voor de sloopmelding (Wabo) en voor de toetsing aan de Wet natuurbescherming, want er bestaat een kans dat er vleermuizen leven in het gebouw.

''Het zou kunnen gebeuren dat er vanuit Regulering een positieve ontvangstbevestiging komt voor een sanering of sloop terwijl er vanuit Regulering Groen nog nadere vereisten zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. Voor de initiatiefnemer werkt dat best verwarrend", aldus Feitz

Om te voorkomen dat er eventueel tegenstrijdige vergunningen worden verleend, is een gezamenlijke aanpak daarom noodzakelijk. Dat gebeurt door kennis te delen en eenduidig te werken.

Samen

Annemarie Feitz: ''Zo onderzoeken we in hoeverre we elkaar kunnen versterken, kennis met elkaar kunnen delen en  een eenduidige werkwijze kunnen bewerkstelligen."

Vanwege de omvang van het project wordt in eerste instantie begonnen in Noord-Holland Noord met vergunningverlening, om vervolgens door te pakken naar de afdeling Toezicht en Handhaving. De samenwerking voor andere delen van de provincie loopt via het project 4 OD’s verbinden Plus informatie delen.

''We werken zoveel mogelijk in kleine stappen met een korte doorlooptijd, maar wel met een vaste projectstructuur en -documentatie. Daardoor worden snel resultaten geboekt en ervaren we de successen meteen", zegt Feitz.