Voorwoord

Van der VeekDe RUD NHN is volop in beweging. Graag informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen in onze organisatie. Dit doen wij vanaf nu met onze Online RUD NHN Nieuwsbrief. In deze editie belichten wij de verschillende taken die wij voor u uitvoeren. Hierbij werken wij nauw samen met gemeenten en provincie. Zoals het project met de gemeente Texel, waarbij biomassa wordt gebruikt voor de productie van duurzaam gas. Maar ook de milieuvluchten die de RUD NHN boven de provincie Noord-Holland uitvoert..

Vertrouwen

Ook komt de dienst in een nieuwe fase. In uw bestuurlijke relatie met de RUD NHN wordt – naast het opdrachtgeverschap – de invulling van uw rol als eigenaar van primair belang. Dat traject naar volwassenheid in de wederzijdse betrekkingen maken we de komende periode samen door. Vertrouwen is daarbij een belangrijk begrip. Vertrouwen op kwaliteit, inzetbaarheid, flexibiliteit en transparantie speelt een cruciale rol bij het verder versterken van onze relatie.

100-Dagenplan

Andere belangrijke ontwikkelingen, die in samenhang effect hebben op onze dienstverlening, worden voorbereid. Veranderende wet- en regelgeving en versterking van de bedrijfsvoering staan daarbij centraal. U leest hierover in het artikel over het 100-Dagenplan van de interim-directeur, de heer Rob van Doorn.

Met deze nieuwsbrief verwacht ik uw bekendheid met de RUD NHN en de wijze waarop zij bijdraagt aan een schoon, veilig en duurzaam Noord-Holland Noord te vergroten.

 

Sigge van der Veek, (onafhankelijk) voorzitter Dagelijks Bestuur RUD NHN