Opslaan bedrijfsafval

Om verontreiniging van het milieu te voorkomen en de veiligheid van uw omgeving te garanderen, is het belangrijk dat bedrijfsafval op een correcte manier wordt opgeslagen. Hierbij maken we onderscheid tussen niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval.

Niet-gevaarlijk afval

Niet-gevaarlijk afval is afval dat géén direct gevaar voor het milieu oplevert. Hierbij kun je denken aan papier, theezakjes, plastic flessen, etc. U dient niet-gevaarlijk afval op te slaan in afsluitbare bakken om overlast als stank, zwerfafval en/of ongedierte te voorkomen.

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval is afval dat wél direct gevaar voor het milieu oplevert. Denk hierbij aan chloor, olie, etc. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo worden opgeslagen, dat het milieu niet kan worden verontreinigd. Ook mag er geen reactie kunnen ontstaan met andere stoffen. Meestal moet de opslag van deze stoffen dan ook plaatsvinden volgens de voorschriften van de PGS 15 (voorheen CPR 15-1 en CPR 15-2).
Dit houdt in dat de opslag plaats moet vinden in een geventileerde ruimte en op een vloeistofdichte vloer. Ook moet de opslagruimte zestig minuten brandwerend zijn of op een bepaalde afstand liggen van andere gebouwen en terreinen.

Twijfelt u aan de manier waarop u uw afval moet opslaan? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie of de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).