Afval scheiden

Voor het scheiden van afval zijn regels opgesteld. U bent verplicht uw bedrijfsafval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te geven aan een afvalinzamelingbedrijf.