Asbest verwijderen bij slopen

Bij bouwen of verbouwen ontstaat veelal sloopafval. Als u in dit geval asbest moet afvoeren dan bent u verplicht een melding sloop asbest te doen. Deze moet u aanvragen bij de gemeente. 

Wanneer een mobiele puinbreker wordt ingezet voor het breken van bouw- en sloopafval dient de eigenaar van de puinbreker een melding in het kader van de Wet milieubeheer te doen. Deze melding moet 15 werkdagen voor het gebruik gedaan worden.

Neem voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).