Scheiden bedrijfsafval

Afval moet u altijd gescheiden aanbieden. Uitzonderingen zijn er echter ook.

Wist u trouwens dat inzamelbedrijven een lagere prijs rekenen voor het ophalen van uw bedrijfsafval, als u het gescheiden aanbiedt?

In de volgende situaties hoBlauwe afvalbak eft u uw bedrijfsafval niet gescheiden af te geven:

  • als hergebruik van uw bedrijfsafval niet mogelijk is
  • als de meerkosten niet redelijk zijn (meer dan € 45,- per ton afval extra)
  • als gescheiden inzameling organisatorisch niet mogelijk is
  • als u te weinig bedrijfsafval heeft

Wanneer is afvalscheiding redelijk?

De Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven (PDO9/10) geeft het toetsingskader aan voor de aanpak van afvalscheiding bij bedrijven. Naast de afvalstromen die verplicht gescheiden moeten worden (gevaarlijk afval, papier en karton en elektrische en elektronische apparatuur) is voor een aantal afvalcomponenten aangegeven bij welke wekelijkse hoeveelheden afvalscheiding redelijk is.
In onderstaande tabel staat deze maximale hoeveelheid  weergegeven. Benadrukt wordt dat dit richtlijnen betreft.

Afvalstoffen
Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per week in het restafval)
Folie
0 kg
EPS (piepschuim)
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Plastic bekers
± 500 bekertjes
Overige kunststoffen
25 kg
Autobanden
5 banden
GFT/Swill
200 kg
Groenafval
200 kg
Houten pallets
2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval
40 kg
Glazen verpakkingen
½ rolcontainer van 240 liter = 30 kg
Metalen
40 kg
Steenachtig materiaal/puin
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
Textiel
40 kg
Glas- en steenwol
25 kg
Overig afval: bedrijfs- of processpecifiek
afhankelijk van situatie