Scheiden bedrijfsafval

Afval moet u altijd gescheiden aanbieden. Uitzonderingen zijn er echter ook.

Wist u trouwens dat inzamelbedrijven een lagere prijs rekenen voor het ophalen van uw bedrijfsafval, als u het gescheiden aanbiedt?

In de volgende situaties hoBlauwe afvalbak eft u uw bedrijfsafval niet gescheiden af te geven:

  • als hergebruik van uw bedrijfsafval niet mogelijk is
  • als de meerkosten niet redelijk zijn (meer dan € 45,- per ton afval extra)
  • als gescheiden inzameling organisatorisch niet mogelijk is
  • als u te weinig bedrijfsafval heeft

Regels afvalscheiding

U bent verplicht uw bedrijfsafval te scheiden, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden. Door het gescheiden houden van afvalstoffen kan het afvalbeheer op een veilige manier gebeuren, en kan er zoveel mogelijk gerecycled worden. Daarom is afvalscheiding erg belangrijk voor het bereiken van een circulaire economie.

Sinds 2 maart 2021 gelden er nieuwe regels omtrent afvalscheiding. Welk afval u moet scheiden hangt af van uw situatie. Hoe afval gescheiden moet worden staat in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP 3). In de wet staat een lijst met de afvalcategorieën die door bedrijven moeten worden gescheiden. Gevaarlijk afval moeten bedrijven altijd gescheiden afvoeren. Bedrijfsafval moet worden gescheiden, als et Landelijk afvalbeheerplan dit aangeeft.

In het Landelijk afvalbeheerplan is verder uitgewerkt wanneer bedrijven de afvalcategorieën moeten scheiden. Dit is gebaseerd op de hoevelheid, manier van vrijkomen en de kosten. Het doel van de nieuwe regels is dat deze duidelijker en beter uitvoerbaar zijn voor zowel de ondernemer als de toezichthouder.

Om te zien welke regels voor uw bedrijf gelden, kunt u hier de Afvalwijzer invullen.