VIHB-lijst

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, is vermelding op een landelijke lijst verplicht.

afvalbak vierkantHet maakt daarbij niet uit of het gaat om vervoer van afvalstoffen over de weg, het water of per spoor. Ook buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten, moeten op de lijst staan.

De nieuwe VIHB-lijst vervangt de twaalf provinciale lijsten van inzamelaars. Bezoekt u de website van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie om de lijst te raadplegen.