Subsidie bedrijfsafval

Er is een aantal regelingen waarmee u een percentage van uw investeringskosten in afvalpreventiemaatregelen kunt aftrekken van de fiscale winst. Bovendien komen bepaalde investeringen in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

Met behulp van de volgende investeringsregelingen kunt u hier gebruik van maken:

De VAMIL-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. De MIA-regeling is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. U kunt daarbij onder ander denken aan: een terugwin-installatie voor vulstoffen, een windturbine, een zonnecollectorsysteem, een emissie-arme en diervriendelijke stal of een olierecyclingsinstallatie. De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke apparatuur.
Er zijn diverse investerings- en subsidieregelingen die het investeren in bedoelde apparatuur extra aantrekkelijk maken.