Voorkomen bedrijfsafval

Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid bedrijfsafval te voorkomen of te beperken.

Mogelijkheden daartoe zijn:

  • het gebruik van andere grond- en/of hulpstoffen
  • het toepassen van een andere technologie
  • optimaliseren afvalstromen
  • intern hergebruik van afval en emissies
  • productwijziging

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen, kunt u een zogenaamd preventieonderzoek uitvoeren. Daarbij worden de processen en activiteiten van uw bedrijf doorgelicht en wordt een preventieplan opgesteld. In het preventieplan zijn de te nemen maatregelen op hun haalbaarheid onderzocht. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Afvalpreventieprogramma Nederland

In december 2020 is het Afvalpreventieprogramma Nederland vastgesteld. Het doel hiervan is het verminderen van de hoeveelheid afval in Nederland. Om het Afvalpreventieprogramma Nederland te bekijken gaat u naar deze site.