Goede samenwerking project opslaan en composteren groenafval agrarische bedrijven

In 2016 en 2017 heeft de OD NHN samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de milieupolitie projectmatig controles uitgevoerd bij agrarische bedrijven binnen het werkgebied van de OD NHN. Het opslaan en composteren van agrarisch groenafval stond hierbij centraal.

Composthoop

Bloembollenresten, afgedragen gewas en vaste mest worden op veel locaties in grote hoeveelheden opgeslagen. In de herfst- en winterperiode is het verplicht om deze hopen af te dekken om uitspoeling van restanten gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te voorkomen.

Naleefgedrag
Over het algemeen kan worden gesteld dat het naleefgedrag van de ondernemers relatief hoog is. Bij veruit de meeste bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd.


Toch waren er ook in 2017 bedrijven die de regels niet juist naleefden. Bij zeven van de 76 gecontroleerde bedrijven was een hercontrole nodig. In 10 gevallen is proces-verbaal opgemaakt door de politie.

Soort overtredingen
De meest voorkomende overtredingen waren niet afgedekte composthopen, te dicht bij de sloot gelegen hopen en het niet treffen van bodembeschermende maatregelen. Ook hadden veel bedrijven geen vergunning voor het opslaan of composteren van grote hoeveelheden agrarisch afval.Tekening Composthoop

De meeste overtredingen zijn geconstateerd in Hollands Kroon en Schagen. In deze gemeenten zijn veel bloembollenbedrijven gevestigd met grote opslagen van agrarische bedrijfsstoffen.

 

Terug naar de nieuwsflits