Hoe afval opslaan?

Verantwoorde opslag van agrarisch afval, mest en composteringshopen bij akkerbouwers en bloembollentelers.

Voorkom boetes, sla uw agrarisch groenafval verantwoord op!

 

Voorkomen vervuling water
 

Het opslaan en composteren van agrarisch groenafval is in principe een mooi voorbeeld van recycling, maar bij onzorgvuldige opslag (te dicht bij de sloot, geen absorberende onderlaag, geen afdekking) komen er zware metalen, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen via het percolaatwater in de bodem en in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dat is slecht voor mens, plant en dier. Het resulteert in stinkende sloten, vissterfte, bodem- en waterverontreiniging, etc. Daarom zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Waterwet voorschriften opgenomen om deze lozingen te voorkomen of te verbieden. De laatste jaren worden bij milieu-inspecties steeds vaker ondeugdelijke en groter wordende composteringshopen en -opslagen van agrarisch afval aangetroffen, vooral bij bloembollentelers en akkerbouwers. Daarom gaan de drie overheidsorganisaties specifiek hierop controleren.

Tijdens het bollenseizoen komt veel groenafval vrij. Zelf kunt u genoeg doen om hierbij lozingen te voorkomen. U moet wellicht investeren in tijd en geld, maar u spaart uw leefomgeving en het bespaart u een boete als u uw agrarisch groenafval op de juiste manier opslaat en composteert. Tref daarom nu alvast de juiste maatregelen.

Welke maatregelen kunt u treffen om lozingen te voorkomen?

  • Plaats de hoop minstens 5 meter van het oppervlaktewater vandaan. Dat lijkt inefficiënt erfgebruik, maar dit voorkomt directe lozing op het oppervlaktewater;
  • Leg onder de hoop een absorberende onderlaag van stro of turf. Dat vangt het percolaatwater op en voorkomt verontreiniging van bodem- en grondwater;
  • Dek de hoop af met een afdekzeil of worteldoek, zodat het composteringsproces vrij doorgang kan vinden en er geen verontreinigende stoffen met neerslag in contact komen;
  • Gebruik de mest en de compost zo snel mogelijk;
  • Let op: tref aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een vloeistofkerende vloer en een vloeistofdichte percolatie-opvang indien u agrarisch groenafval langer dan 6 maanden opslaat;
  • Voor een hoeveelheid van meer dan 600 m3 heeft u een omgevingsvergunning nodig

Meer informatie?
Heeft u advies of informatie nodig? Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor meer specifieke informatie over composteren of het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen kunt u de website van Infomil raadplegen onder het kopje Activiteitenbesluit.