Circulaire economie

Eindrapportages onderzoeken ( 2018) Circulaire Economie NHN

De versnellingsopgave in het Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord op het onderwerp “Circulaire economie” is uitgewerkt in twee onderzoeken; een voor de algemene afvalcomponenten en een voor de biomassa stromen.
In onderstaande rapporten worden de resultaten, aanbevelingen en conclusies uit beide onderzoeken samengevat weergegeven. De onderzoeken zijn afgerond eind 2018.