Asbest

  • Alles over asbest

    In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

  • Subsidieregelingen asbest

    Op landelijk niveau is een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest. Helaas is het subsidieplafond bereikt en kunt u momenteel geen subsidie meer aanvragen.

  • Asbest verwijderen

    U moet altijd een sloopmelding indienen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u vertellen of u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf mag verwijderen.