Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen én goedkoop.

In Nederland zijn veel tDak met asbestoegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest werd verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het bijvoorbeeld te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Vaak zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig.

In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich kan meebrengen.