Asbest verwijderen

U moet altijd een sloopmelding indienen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u vertellen of u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf mag verwijderen.

Vóórdat u asbest gaat verwijderen, moet u nagaan of dat op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is toegestaan en of u daarvoor een deskundig en gecertificeerd bedrijf moet inschakelen.

Voor meer informatie raadpleeg de website: www.infomil.nl/asbestwegwijzer.

Op de website van AgroAsbestveilig vindt u een aantal interessante praktijkbladen over asbest verwijderen.