Asbest verwijderen

De sloop van asbest moet in beginsel worden uitgevoerd door een deskundig en gecertificeerd bedrijf. Vóórdat u asbest gaat verwijderen, moet u daarom nagaan of dat op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is toegestaan of dat u daarvoor een deskundig bedrijf moet inschakelen.

Voor meer informatie raadpleeg de website: www.infomil.nl/asbestwegwijzer.

Op de website van AgroAsbestveilig vindt u een aantal interessante praktijkbladen over asbest verwijderen.