Controle van uw bedrijf

Eén van de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is het controleren of bedrijven zich aan de milieuvoorschriften houden. Uw bedrijf kan zowel aangekondigd als onaangekondigd worden bezocht door inspecteurs van de OD NHN.

Als een overtreding van de milieuvoorschriften wordt geconstateerd, krijgt u de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de situatie te verbeteren. Deze termijn is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Na het verlopen van de gestelde termijn volgt altijd een hercontrole. Als de overtredingen tijdens de hercontrole niet zijn opgeheven, dan wordt er een sanctie opgelegd.

Verschillende soorten controles
De OD NHN maakt onderscheid tussen de volgende controles:

  • Integrale controle: een controle bij een bedrijf waarbij alle aspecten van de milieuwet- en regelgeving, die van toepassing zijn, worden gecontroleerd;
  • Aspectcontrole: een controle bij een bedrijf waarbij één of meerdere aspecten van de milieuwet- en regelgeving, die van toepassing zijn, worden gecontroleerd;
  • Administratieve controle: een controle bij een bedrijf waarbij administratieve stukken worden gecontroleerd;
  • Hercontrole: een controle bij een bedrijf naar aanleiding van geconstateerde overtredingen tijdens de integrale-, aspect-, of administratieve controle;
  • Gevelcontrole: een controle bij een bedrijf waarbij wordt vastgesteld of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die onder de Wet milieubeheer vallen.