Hoe bereid ik mij voor op een controle?

Voorbereiding

Het is voor zowel uw bedrijfsvoering als voor het milieu van belang dat u voldoet aan de gestelde milieuwet- en regelgeving. Tijdens een controle let de inspecteur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) daarom op meerdere aspecten binnen uw bedrijf.

U kunt u het beste voorbereiden op een controle door van te voren de relevante documenten zoals certificaten en onderhoudspapieren van installaties klaar te leggen. Kijk daarnaast kritisch naar alle aspecten in uw bedrijf die mogelijk invloed hebben op het milieu. De OD NHN kijkt tijdens een controle naar de volgende punten:

  • Veiligheid: alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor de veiligheid in en om uw bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld een opslag voor gevaarlijke stoffen? Voldoet deze aan de regels?
  • Afvalwater: alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor de bescherming van het water. Zijn er olie- en vetafscheiders aanwezig? Is er een schrobput aanwezig? Bestaan er controlevoorzieningen voor het afvalwater?
  • Lucht: in de milieuwet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de luchtkwaliteit. De OD NHN controleert daarom alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor schone lucht. Is er een ontgeuringsinstallatie aanwezig? Voldoet de afvoer voor bijvoorbeeld verfdampen aan de milieuwet- en regelgeving?
  • Bodem: alle aspecten van uw bedrijf waarbij bodembedreigende activiteiten kunnen plaatsvinden. Is er bijvoorbeeld een vloeistofdichte en/of –kerende vloer aanwezig? Worden accu’s op de juiste wijze opgeslagen? Zijn er lekbakken aanwezig?
  • Geluid: uw bedrijf kan geluid produceren. Dit kan overlast geven voor de directe omgeving. De OD NHN controleert of uw bedrijf zich houdt aan de geluidsvoorschriften. Er kan bijvoorbeeld een geluidsmeting plaatsvinden bij uw bedrijf naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast;
  • Afval: houdt u zich tijdens het scheiden en afvoeren van afval aan de regels? Worden de verschillende afvalstoffen op de juiste manier van elkaar gescheiden en afgevoerd? Wordt zwerfafval opgeruimd volgens de voorschriften?
  • Energie: in de milieuwet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen waarmee het efficiënt omgaan met energie wordt gewaarborgd. Verbruikt uw bedrijf meer water of elektriciteit dan gemiddeld?