Gevelcontrole

Een gevelcontrole is een controle bij een bedrijf waarbij wordt vastgesteld of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die onder de Wet milieubeheer vallen.

Het bedrijf wordt in principe alleen van buitenaf bekeken. Soms kan ter plekke worden geïnformeerd naar de bedrijfsactiviteiten.

Een uitgebreider onderzoek naar de aard en omvang van de activiteiten, bijvoorbeeld een rondgang door het bedrijf, valt niet meer onder de gevelcontrole.