Hercontrole

Een hercontrole is een controle bij een bedrijf naar aanleiding van eerder geconstateerde overtredingen, bijvoorbeeld tijdens de integrale-, aspect-, of administratieve controle. Het doel van de hercontrole is vaststellen of de eerder geconstateerde overtredingen zijn opgeheven.

Een hercontrole volgt alleen als tijdens de integrale-, aspect- of administratieve controle overtredingen zijn geconstateerd. De eventuele sancties zijn al aangekondigd in de sommatiebrief. De hercontrole wordt bij voorkeur uiterlijk drie dagen na het verstrijken van de gestelde termijn uitgevoerd. Mochten er meerdere overtredingen zijn geconstateerd, waarbij meerdere termijnen zijn gesteld, dan vindt er na iedere gestelde termijn een hercontrole plaats.

Als tijdens de hercontrole is geconstateerd dat de overtredingen zijn opgeheven, ontvangt de ondernemer een 'in orde-brief'. Wanneer dit niet het geval is, volgt de sanctie zoals aangekondigd in de sommatiebrief.