Integrale controle

Een integrale controle is een controle bij een bedrijf waarbij alle aspecten van de milieuwet- en regelgeving die van toepassing zijn, worden gecontroleerd. Als tijdens de controle géén overtredingen zijn geconstateerd, ontvangt de ondernemer een 'in orde-brief'. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de ondernemer een sommatiebrief.

In deze brief staat wat de geconstateerde overtredingen zijn, wat de ondernemer moet doen om deze op te heffen en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Ook staat erin dat aan het bedrijf een sanctie wordt opgelegd als bij de hercontrole blijkt dat de overtredingen nog niet zijn opgeheven. De regionale milieupolitie krijgt altijd een afschrift van deze brief. Zij kan strafrechtelijk optreden tegen de strijdige situatie.