Zelftoezicht

De OD NHN controleert namens de gemeente of bedrijven aan het Activiteitenbesluit voldoen. Nu wij vanwege het coronavirus uw bedrijf niet kunnen betreden, doen wij een beroep op u en vragen wij u om zelf uw bedrijf te controleren aan de hand van een vragenlijst.

Bedrijfsmatige voedselbereiding
De vragen richten zich op horeca- en detailhandelbedrijven, waar bedrijfsmatig eten wordt bereid. Hierop zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Het gaat om een kleine selectie van voorschriften uit dit besluit.

Verantwoordelijkheid ondernemer
Met deze werkwijze, waarbij u uw eigen bedrijf controleert, sluiten wij aan op de lijn van het kabinet om meer verantwoordelijkheid bij de ondernemer neer te leggen.

Belangrijke documenten
Bij de vragen wordt u ook verzocht een aantal documenten te mailen.

Het is handig om eerst de stukken waarom wordt verzocht te verzamelen, omdat dit formulier zich na 15 minuten afsluit. Uw al ingevoerde gegevens gaan dan verloren. De volgende documenten zijn van belang (voor zover van toepassing):

  • De bon van de laatste lediging/reiniging van de vetafscheider(s).
  • De bonnen voor het onderhoud van de koelinstallaties.
  • Het jaarlijks verbruik van gas en elektriciteit.
  • Het contract voor de inzameling van het bedrijfsafval.

Het volstaat als u een foto of scan van deze documenten aan ons toestuurt.

De totale grootte van alle bestanden die u toestuurt moet <20 MB zijn. Telefoonfoto's graag op grootte 'normaal'.

 

Klik hier voor de vragenlijst.