Bodeminformatie

In veel gevallen is het van belang om inzicht te hebben in de kwaliteit van de bodem.

- Bij werkzaamheden in de grond moet bekend zijn of er gewerkt kan worden zonder saneringsplan en of er rekening gehouden moet worden met veiligheidsmaatregelen.
- Bij aan- en verkoop van onroerend goed moeten kopers worden geïnformeerd over de bodemkwaliteit.
- Bij bouwactiviteiten moet worden voorkomen dat wordt gebouwd op verontreinigde grond.

Alle bij de gemeente en omgevingsdienst bekende informatie over bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en activiteiten die de bodem verontreinigd kunnen hebben, is opvraagbaar via het bodemloket van de omgevingsdienst.

Voor toegang tot het bodemloket kan gratis een account worden aangevraagd.
Na inloggen is zichtbaar of er op een bepaald perceel informatie beschikbaar is. Als informatie beschikbaar is, kan dat in de vorm van een samenvatting worden besteld. Ook beschikbare bodemrapporten kunnen worden besteld. Het opvragen van een samenvatting kost € 25. Het opvragen van een onderzoeksrapport kost € 20.