Meldingsformulieren Wet bodembescherming

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming
Het formulier bevat algemene gegevens over de locatie. Dit dient altijd ingevuld te worden. Afhankelijk van de type melding zijn daarnaast nog één of meer andere formulieren nodig.
Download het formulier

 

Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens (Formulier A)
Het formulier A bevat gegevens over de verontreinigingssituatie van een (onderzochte) land- en/of waterbodem.

Download het formulier

 

Gegevens over voorgenomen sanering (Formulier B)
Het formulier B bevat gegevens betreffende de voorgenomen maatregelen zoals vermeld in het saneringsplan.

Download het formulier

 

Gegevens evaluatie en/of nazorg (Formulier C)
Het formulier C bevat gegevens over de uitgevoerde sanering en/of over de nazorgmaatregelen en nazorgverplichtingen.

Download het formulier

 

Monitoringsrapport (Formulier D)
Het formulier D bevat gegevens over de monitoring van de zorg die nodig is tijdens de verschillende fases waarin de bodemverontreinigingslocatie zich bevindt.

Download het formulier

 

Machtiging adviseur bodemonderzoek/bodemsanering (Formulier E)
Het formulier E wordt gebruikt als u als adviseur wordt gemachtigd om gegevens in te dienen en beschikkingen aan te vragen.

Download het formulier