Sanering

Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging. Of een verontreinigde bodem wel of niet gesaneerd moet worden, hangt af van de mate van de verontreiniging en de functie van de bodem.