Melden per post of digitaal?

U gaat bouwen, verbouwen of  andere werkzaamheden verrichten? Dan kan de bodem een belangrijke rol spelen. Waarom?

Als het blijkt dat de bodem verontreinigd is dan kan het noodzakelijk zijn om een sanering uit te voeren. Dit moet u bij ons melden. Na goedkeuring krijgt u een schriftelijke toestemming, bijvoorbeeld in de vorm van  een vergunning. U kunt uw melding per post of digitaal indienen. Wij leggen u graag uit hoe u dit doet.

Melding per post indienen

De ingevulde meldingsformulieren met de bijlagen kunt u (alles in tweevoud) sturen naar:  

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Postbus 2095

1620 EB Hoorn

De afhandeltermijn van een melding gaat in op het moment dat wij een complete melding, voorzien van alle relevante bijlagen en handtekening(en), per post hebben ontvangen.

Indien de melding incorrect of onvolledig is ingevuld, neemt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) de melding niet in behandeling. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de melding aan te vullen. Wij streven een zo efficiënt mogelijke afhandeling van uw melding na.

Melding digitaal indienen

U kunt uw melding digitaal indienen door:

  • Het meldingsformulier algemeen en eventueel machtigingsformulier E in te vullen, uit te printen en na ondertekening als één pdf-document in te scannen.
  • Elk ander formulier dat als bijlage bij het algemene formulier moet worden ingediend in te vullen en als pdf aan te maken of in te scannen (één pdf per formulier).
  • Elk bijbehorende bijlage/rapport/kadastrale gegevens als pdf aan te maken of in te scannen (één pdf bijlage/rapport/alle kadastrale gegevens).
  • Alle meldingsformulieren en bijlagen per één mail (maximaal 10Mb) te verzenden aan Postbus@odnhn.nl.
  • Is uw melding groter dan 10Mb: stuur uw melding via WeTransfer naar Postbus@odnhn.nl.

Let op!

Indien de melding niet op deze wijze digitaal wordt ingediend dan zal de melding niet worden geaccepteerd.