Verontreiniging

Sommige bodemverontreinigingen zijn zichtbaar met het blote oog, andere komen pas aan het licht na een bodemonderzoek. Het is verplicht om een bodemverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag.