Actueel

 • Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start 23 maart 2020

  Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

 • Maatregelen OD NHN ivm Coronavirus 18 maart 2020

  De OD NHN volgt de adviezen en richtlijnen van het kabinet en het RIVM ten aanzien van het coronavirus. Concreet betekent dit dat het kantoor van de OD NHN te Hoorn gesloten is voor bezoekers. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk op afstand, vanuit huis. Onze (uitvoerende) werkzaamheden lopen daarbij zoveel mogelijk door. Soms gebeuren deze net op een andere wijze dan gebruikelijk en daar waar mogelijk doen we het op afstand.

 • Informatie voor badinrichtingen en sauna's i.v.m. Corona-virus 16 maart 2020

  Op dit moment komen er veel vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) binnen met betrekking tot het Coronavirus in relatie tot de badinrichting of sauna.

 • Campagne Aardgasvrij Wonen van start 13 maart 2020

  Vijftien gemeenten in Noord-Holland en de Omgevingsdienst NHN hebben samen een campagne gelanceerd om inwoners te informeren over de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050. De campagne informeert over wat inwoners zelf kunnen doen en wat de rol van gemeenten is. Daarvoor is de website www.wijdoenwat.nl opgezet, de spil van de campagne.

 • Nieuwe versie AERIUS Calculator 29 januari 2020

  Op 14 januari 2020 is er een nieuwe release van AERIUS Calculator uitgekomen. De grootste wijziging is de toevoeging van de onderdelen uittreesnelheid en gebouw-invloed aan AERIUS Calculator, Connect en Scenario.

 • Landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis beschikbaar 02 september 2019

  Woningeigenaren én bewoners kunnen vanaf 2 september 2019 gebruikmaken van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Na een tijdelijke stop is de subsidie door de Rijksoverheid opnieuw beschikbaar gesteld. De subsidie stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.