Bedrijfscontrole op energieverbruik

Tijdens een controle aan uw bedrijf, zullen onze milieu-inspecteurs de besparingsmogelijkheden beoordelen.

De procedure

Onze milieu-inspecteurs beoordelen de besparingsmogelijkheden in bedrijven. Als uw bedrijf voldoet aan de criteria (jaarverbruik meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ gas), zijn er waarschijnlijk besparingen mogelijk. In dat geval beoordeelt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) aan de hand van een branchegerichte checklist (Milieuscore) welke besparingen mogelijk zijn.

Ook kan het zijn dat u een energieonderzoek moet (laten) uitvoeren. Wanneer daaruit blijkt dat u inderdaad kunt besparen, zal de milieu-inspecteur eisen dat u een plan opstelt met concrete maatregelen, die u binnen vijf jaar terugverdient. De onderbouwing van een dergelijk plan kan een onderzoeksrapport zijn met mogelijke maatregelen of een branchegerichte checklist. Als de gemeente uw plan goedkeurt, en u voert de maatregelen uit, voldoet u aan de regels en draagt u bij aan het milieu.