Energieadvies

Wij geven u graag advies over efficiënt(er) omgaan met energie.

Door de noodzaak efficiënter om te gaan met energie, vinden bijna dagelijks innovaties plaats op het gebied van materiaalontwikkeling, slimmere bouwmethoden, efficiëntere productiemethoden en materiaalgebruik.

Door onder andere de stijgende energieprijzen vindt een snelle ontwikkeling van duurzame energietechnieken plaats. Deze ontwikkeling gaat niet alleen gepaard met een vergroting van het aanbod van technieken en apparatuur, maar ook met een prijsdaling van bijvoorbeeld zonnecellen vanwege het grotere marktaanbod.

Voor een ondernemer, een bouwer of installateur is het nauwelijks mogelijk deze ontwikkelingen te volgen. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) tracht deze ontwikkelingen op de voet te volgen door het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van belangrijke beurzen.

Gaat u met uw bedrijf intrek nemen in een nieuw pand?

Dan bent u van harte welkom bij de OD NHN om uw plan door te spreken met onze specialist energiebesparing en duurzaam bouwen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier