Milieuzorg: een wettelijke plicht

Voor bepaalde ondernemingen geldt de Wet Milieubeheer. Hierin staat vermeld dat u de milieubelasting moet terugdringen in uw bedrijfsvoering.

Dat houdt in: zoveel mogelijk energie en water besparen, afval zoveel mogelijk voorkomen (en scheiden) en de vervoersbewegingen van uw bedrijf beperken.

Milieu-inspecteurs van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleren of u zich aan de regels houdt en treden op als dat niet zo is. Uiteraard houdt de OD NHN hierbij rekening met uw mogelijkheden. Uitgangspunt is dat de best beschikbare technieken moeten worden toegepast.

Wanneer dient u aan de wettelijke verplichtingen te voldoen:

  • als u meer elektriciteit verbruikt dan 50.000 kWh per jaar,
  • als u meer gas verbruikt dan 25.000 m³ per jaar,
  • als u meer water verbruikt dan 5.000 m³ per jaar,
  • als uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar produceert (preventie),
  • als u meer dan negen vuilniszakken per week buiten zet (scheiding),
  • als uw bedrijf meer dan 100 werknemers heeft,
  • als u meer dan 500 bezoekers per dag ontvangt,
  • als u meer dan 2 miljoen vrachtkilometers per jaar uitbesteedt, of meer dan 1 miljoen vrachtkilometers per jaar rijdt.

De Wetchecker energiebesparing is een digitale tool die bedrijven snel inzicht geeft in de voor hen geldende energiebesparingsverplichtingen. Ook geeft de tool informatie over hoe ze aan deze verplichtingen kunnen voldoen. De Wetchecker gaat in op de energiebesparingsplicht op grond van de Wet milieubeheer, de auditplicht op grond van de EED en de label (C)plicht op grond van de EPBD.