Financiele regelingen en subsidies

Vindt hier meer informatie over financiële regelingen en subsidies voor energiebesparing door bedrijven.

Ondernemers kunnen in sommige gevallen gebruik maken van subsidies of financiele regelingen om hun investering in energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen deels te financieren. Vanwege de diversiteit en het grote aantal wordt verwezen naar de websites van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken.

Hieronder volgt een kleine lijst met veel gebruikte landelijke regelingen:

Energie Investeringsaftrek (EIA –regeling) fiscaal voordeel op investeringen in energiezuinige technieken

Milieu Investeringsaftrek (MIA en Vamil-regeling) fiscaal voordeel op investeringen in milieuvriendelijke technieken

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)  subsidie op hernieuwbare energietechnieken als zon, wind, geothermie en biomassa

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) subsidie op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels

Op deze website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u alle subsidies en finaciele regelingen van het ministerie van EZ. Via de subsidiewijzer kunt u zoeken naar een voor u toepasbare regeling.

Op deze website van de provincie Noord-Holland vindt u een overzicht van de huidige provinciale regelingen. Hier vindt u bijvoorbeeld een link naar LEADER projecten (POP3) waar u subsidie aan kunt vragen voor activitetien die betrekking hebben op het thema Circulaire economie.