Tips voor toekomstgericht bouwen

De noodzaak voor verduurzaming is een maatschappelijk gegeven. Dit geldt zeker voor te bouwen woningen, die nog generaties mee moeten gaan. Om die reden worden de energieprestaties voor nieuwbouwwoningen door de overheid gefaseerd, aangescherpt en in het bouwbesluit vastgelegd.

De menukaart

Hierin worden alle mogelijke keuzes van maatregelen op diverse ambitieniveaus vergeleken. Het uitgangspunt hierbij is de Passief Huis-kwaliteit.