Energiewijzer GreenPort Noord-Holland Noord

Energiewijzer

GreenPort Noord-Holland Noord heeft onlangs de Energiewijzer voor agrarische bedrijvengeïntroduceerd. De Energiewijzer is een handig instrument op de website waarmee agrarische bedrijven (onderverdeeld in akkerbouw, bollenteelt, fruitteelt, glastuinbouw, visserij, zaadveredeling, dierhouderij en vollegrondsgroenteteelt) op een overzichtelijke manier snel kunnen  zien hoe energie kan worden bespaard of opgewekt. Daarnaast worden er handige energietips gegeven aan de ondernemer.

U vindt hier praktische handvatten om in uw agrarische bedrijf energie te besparen of energie op te wekken. Ook treft u interessante subsidie- en fiscale regelingen aan. Wilt u direct aan de slag dan kan dat met een lijst met gecertificeerde leveranciers uit de regio. Deze Energiewijzer is een hulpmiddel om u zo ver mogelijk op weg te helpen en is niet bedoeld om een maatwerkadvies te vervangen.

GreenPort Noord-Holland Noord heeft als doelstelling het stimuleren en initiëren van innovatie in de regio Noord-Holland Noord. Dat doet zij door bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen te verbinden en gezamenlijk in te zetten op samenwerking en innovatie.