Erkende maatregelen Activiteitenregeling milieubeheer

Erkende maatregelen Activiteitenregeling milieubeheer
De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in een voorpublicatie de maatregelen voor de agrarische sector op 5 juli 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Sinds de erkende maatregelen per 1 juli 2017 officieel in werking zijn getreden, zijn deze wettelijk een onderdeel van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Erkend: ondernemers die alle van toepassing zijnde maatregelen toepassen, voldoen automatisch aan de wettelijke verplichting (art. 2.15 : het treffen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar).

Hoe werkt het?
Bedrijven boven de grenzen van art. 2.15, vijfde lid moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder nemen. Als hulpmiddel hiervoor zijn in samenwerking met de branche de erkende maatregelen opgesteld, die vanaf 1 juli 2017 van kracht zijn geworden. Door het nemen van de maatregelen van de lijst wordt in ieder geval voldaan aan de verplichting van art. 2.15.

De besparingsverplichting geldt voor middelgrote energieverbruikers, bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar. Ondernemers bekijken vervolgens per maatregel van hun sector-/branchelijst in hoeverre deze van toepassing is voor hun bedrijf. Dat hangt af van de sector, technische, economische randvoorwaarden, zelfstandig moment en natuurlijk moment. Dit staat per maatregel beschreven.

Natuurlijk moment: bepaalde maatregelen zullen alleen rendabel zijn als de maatregel op een natuurlijk moment wordt getroffen. Bijvoorbeeld het isoleren van de vloer van een verwarmd dierverblijf. De ondernemer bepaalt wanneer groot onderhoud wordt gepleegd, wordt gerenoveerd etc. De ondernemer moet zich op dat moment realiseren dat sprake is van een verplichting op basis van artikel 2.15.

Zelfstandig moment: dit zijn maatregelen die direct doorgevoerd moeten worden.

Hieronder treft u een samenvatting van de erkende maatregelen met de mogelijke technieken aan. De volledige tekst van de maatregelen en de randvoorwaarden kunt u hier teruglezen

Heeft u vragen over de lijst neem dan gerust contact op met de OD NHN.

 

Erkende maatregelen energiebesparing agrarische bedrijven (zelfstandig moment)

 

 

Omschrijving maatregel per onderdeel

Mogelijke technieken

 

Gebouwschil

 

1.

Varkenshouderij: Warmteverlies door lekkages in ventilatiekanaal beperken.

Luchtdicht maken van ventilatiekanalen

3.

Warmteverlies via buitenmuur beperken.

Spouwmuur van verwarmd dierverblijf isoleren.

4.

Warmteverlies via schuin dak beperken.

Dak aan binnenzijde isoleren

 

Stookinstallatie  en warm tapwater

 

7.

Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van de buitentemperatuur.

Weersafhankelijke regeling op ketel of cv-groep toepassen.

8.

Varkenshouderij: Onnodig aanstaan van biggenlamp voorkomen.

Halveringsschakelaar op biggenlamp toepassen.

10.

Varkenshouderij en vleeskuiken: Warmte van uitgaande lucht gebruiken voor verwarmen ingaande ventilatielucht.

Warmtewisselaar in ventilatielucht uit de luchtwasser toepassen.

15.

Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken.

a) Isolatie aanbrengen om appendages.

b) Isolatie aanbrengen om leidingen.

 

Ruimte en buitenverlichting

 

13.

Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

Armatuur met LED-lamp toepassen.

 

Koelinstallatie

 

17.

Melkvee: Energiezuinig koelen van melk.

Voorkoeler toepassen.

18.

Melkvee: Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken.

Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelmachine.

19.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Verlies van koude door wand koelcel beperken.

Wand koelcel volledig isoleren.

20.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken.

Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt.

21.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Onnodige verlichting in koelcel voorkomen.

Uitschakelen van verlichting met bewegingsmelder in koelcel.

22.

Akkerbouw: Energiezuinig bewaren van producten

Regeling voor temperatuurvariatie (dag/nacht) toepassen.

 

Faciliteiten

 

25.

Melkvee: Onnodig aanstaan op vollast van vacuümpomp voorkomen.

Frequentieregelaar toepassen op vacuümpomp.

 

Erkende maatregelen energiebesparing agrarische bedrijven (natuurlijk moment)

 

 

Omschrijving maatregel per onderdeel

Mogelijke technieken

 

Ruimteventilatie

 

2.

Warmteverlies via vloer beperken.

Vloer van verwarmd dierverblijf isoleren

5.

Debiet van ventilator beperken.

Frequentieregelaars voor ventilatoren voor ventilatie en circulatie.

Tulpen: Ethyleengestuurde ventilatie met frequentieregelaars.

 

Stookinstallatie  en warm tapwater

 

6.

Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

a) Pluimveehouderij: Indirect gasgestookte modulerende hoogrendements- (HR-) luchtverhitter en extra ventilator toepassen.

b) Hoogrendementsketel HR107 toepassen.

9.

Varkenshouderij en (vlees)kuikens: Voorkomen dat warmte met ventilatielucht naar buiten wordt afgevoerd.

Warmte uit ventilatielucht in stallen met warmtepomp terugwinnen.

14.

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen

Gasgestookte hoogrendement- (HR-) boiler toepassen.

 

Ruimte en buitenverlichting

 

12.

Geïnstalleerd vermogen verlichting in dierverblijf en verwerkingshal beperken.

 

 

a) Pluimvee: Armaturen met dimbare LED- lampen toepassen.

b) Armaturen met hoogfrequente langwerpige fluorescentie-lampen (TL5) toepassen.

c) Armaturen met LED-lampen toepassen.

 

Koelinstallatie

 

16.

Warmte van condensors koelinstallatie nuttig gebruiken.

Warmte condensors benutten voor (ruimte)verwarming

23.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming.

Regeling voor ventilatieontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat ontbreekt.

24.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Energiezuinige lampen in koelcel toepassen.

a) Armatuur met langwerpige hoogfrequent fluorescentie lamp (TL5) toepassen.

b) Armatuur met LED lamp toepassen.