Energiebesparing loont!

Toepassen wettelijke maatregelen levert ook op.
De OD NHN gaat dit jaar in Noord-Holland Noord ca. 900 agrarische bedrijven controleren op energiebesparende maatregelen.Door de afspraken in het SER-energieakkoord duurzame groei zijn er inmiddels voor 12 branches erkende maatregelen energiebesparing opgesteld. Deze maatregelen geven invulling aan de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen.

Nu zijn er ook maatregelen opgesteld voor de agrarische sector, deze gelden sinds 1 juli 2017. De maatregelen die op de lijst staan zijn binnen 5 jaar of minder terug te verdienen en zijn opgesteld in samenwerking met uw brancheorganisatie.

Voor wie?
De besparingsverplichting geldt voor energieverbruikers, bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar.

Wat betekent dit concreet?
Aan de ene kant betekent dit dat u als bedrijf verplicht bent om energiebesparende maatregelen door te voeren. Aan de andere kant zijn de voorgestelde maatregelen binnen 5 jaar of minder terug te verdienen, waardoor u niet alleen energie bespaart, maar ook minder betaalt.

Om welke maatregelen gaat het?
Het gaat om een lijst met totaal 25 maatregelen, die lang niet altijd allemaal van toepassing zijn. Dat is afhankelijk van de activiteiten binnen uw bedrijf. Er zijn bijvoorbeeld specifieke maatregelen voor bloembollensector, akkerbouw en veehouderij.

Voorbeelden alle sectoren:

  • Weersafhankelijke regeling op ketel of cv-groep toepassen;
  • Gasgestookte hoogrendement- (HR-)boiler toepassen;
  • Armatuur met LED-lamp toepassen.

Voorbeelden veehouderij:

  • Toepassen van voorkoeling melktank;
  • Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelmachine;
  • Frequentieregelaar toepassen op vacuümpomp.

Voorbeelden voor de bloembollensector en/of akkerbouw:

  • Wand koelcel volledig isoleren;
  • Uitschakelen van verlichting met bewegingsmelder in koelcel;
  • Regeling voor temperatuurvariatie (dag/nacht) toepassen.

Klik hier voor de pagina 'Erkende maatregelen Activiteitenregeling milieubeheer'.